AZC's voornamelijk geplaatst in arme buurten

Den Haag – Locatiedata.nl heeft de locaties van 84 asielzoekerscentra (AZC’s) in Nederlandse woonwijken gekoppeld aan het CBS gemiddeld inkomen per buurt. 59 procent van de AZC’s is geplaatst in de armste buurten van Nederland waar het gemiddeld besteedbaar inkomen minder dan € 15.000,- bedraagt. 12 procent van de Nederlandse huishoudens heeft een besteedbaar inkomen onder dit bedrag. AZC’s zijn dus naar verhouding ruim oververtegenwoordigd in deze armste buurten..

In de buurten waar het gemiddeld besteedbaar inkomen groter dan € 40.000,- is, bevindt zich geen enkele van de 84 AZC’s, terwijl 29 procent van de Nederlandse bevolking zich in deze inkomensgroep bevindt. Onderstaand diagram toont de verdeling van de AZC’s over de verschillende inkomenscategorieën in Nederland.


In diverse gemeentes wordt het AZC niet alleen in de armste buurt maar tevens ook aan de gemeentegrens geplaatst. Het lijkt erop dat deze gemeentebesturen ervoor kiezen de potentiele overlast alleen voor de eigen meest mondige en kapitaalkrachtige bewoners tot een minimum te beperken.

Verder kan voorzichtig de conclusie getrokken worden dat AZC’s voornamelijk in SP en PVV buurten geplaatst worden en niet in VVD en D66 buurten. De achterban van deze laatste twee partijen bevindt zich immers in de hoogste inkomensgroepen, terwijl SP en PVV de grootste groepen stemmers met de laagste inkomens hebben.

De AZC’s en buurten op de kaart:
Klik hier voor de website met AZC's versus inkomen per buurt in heel Nederland.


Bronnen:
CBS - Kerncijfers wijken en buurten 2013
CBS inkomensverdeling

COA - Opvanglocaties:
COA opvanglocaties

Stemmers naar inkomensniveau:
NOS


Bijgevoegd illustratiemateriaal


AZC in Maastricht in de armste buurt bij de gemeentegrens


x €1000


De 84 vergeleken AZC’s in Nederland


Inkomen x 1000 euro<1212-1515-2020-2525-3232-4040-5050+
AZC’s in buurt [%]5541988500
Huishoudens [%]84161217141217

Partijvoorkeur en inkomen

AlmeloAlmere
Alphen aan den RijnBreda
Legenda: x €1000
EindhovenGroningen
HoogenveenLeeuwarden
x €1000
MiddelburgTer Apel
Utrecht